Neváhajte a kontaktujte nás!
  033 649 5242    info@kobaseal.sk

Spoločnosť KOBASEAL, s.r.o.

Spoločnosť KOBASEAL, s.r.o. bola založená v roku 1995 s cieľom zvýšiť bezpečnostnú úroveň v rôznych rezortoch a odvetviach na Slovensku.Predmetom podnikania spoločnosti je výroba plastových výrobkov, pričom nosnými produktmi vo výrobnom programe spoločnosti sú plastové bezpečnostné plomby, ktoré sa v poslednej dobe stávajú vďaka svojej flexibilite vhodným substitútom doposiaľ bežne používaných plomb.

Spoločnosť sa zaoberá neustálym vývojom a zdokonaľovaním svojich výrobkov tak, aby spĺňali náročné podmienky bezpečnosti. Kvalitu našich produktov potvrdzujú osvedčenia o bezpečnostnej úrovni vydané kriminalistickým a expertíznym ústavom MV SR a certifikáty skúšobného ústavu dopravnej a stavebnej techniky v Žiline. Naše konštrukčné prevedenia sú patentovo chránené, a zároveň spĺňajú všetky požiadavky kladené na výrobky tohto druhu vo svete.