Neváhajte a kontaktujte nás!
  033 649 5242    info@kobaseal.sk

Certifikáty & osvedčenia

certifikat_kp1
certifikat_pipp_pippk_pippz
certifikat_pipp032
certifikat_pipps
certifikat_vzp

Kvalitu našich produktov potvrdzujú osvedčenia o bezpečnostnej úrovni vydané kriminalistickým a expertíznym ústavom MV SR a certifikáty skúšobného ústavu dopravnej a stavebnej techniky v Žiline. Naše konštrukčné prevedenia sú patentovo chránené.