Neváhajte a kontaktujte nás!
  033 649 5242    info@kobaseal.sk

  Kategórie sietí

Železničné a kontajnerové siete

Priemyselné produkty na zakrývanie železničných vagónov a kontajnerov. Produkty spĺňajú požiadavky Smerníc nakladania UIC a sú schválené železničnou spoločnosťou ZS CARGO Slovakia.